Economie en ondernemen

Nieuws over dit onderwerp

Realisaties van de afgelopen 2 jaar!

De afgelopen 2 jaar zat N-VA Lebbeke Denderbelle Wieze voor de eerste maal in de meerderheid. Met Raf De Wolf als burgemeester en Goedele Uyttersprot als schepen vlogen ze er samen met onze …

OCMW bouwt nieuw rusthuis met privépartner

Het OCMW van Lebbeke zal voor de bouw en uitbating van een nieuw rusthuis op de site Solleveld beroep doen op een private partner. Dat werd zopas tijdens de OCMW-raad beslist. Oppositiepartij N-VA …

Verkoop pastorij Denderbelle

Op 31 mei 2017 wordt de pastorij van Denderbelle openbaar verkocht. Dit gebeurt in een café in Lebbeke, dus NIET in Denderbelle.... Karel Uyttersprot vraagt dat de verkoop van de pastorij van …