Realisaties van de afgelopen 2 jaar!

De afgelopen 2 jaar zat N-VA Lebbeke Denderbelle Wieze voor de eerste maal in de meerderheid. Met Raf De Wolf als burgemeester en Goedele Uyttersprot als schepen vlogen ze er samen met onze gemeenteraadsleden en leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst meteen in! In dit artikel geven we u graag een bloemlezing van de vele realisaties die N-VA heeft kunnen waarmaken in Lebbeke, Denderbelle & Wieze.

 

Veilige schoolomgeving

Onder dit bestuur werd de veiligheid van de schoolomgeving flink verbeterd. Zo werd enkele richting in de Opwijksestraat ingevoerd en krijgen de fietsers voorrang 

(fietsstraat) en ging de verkeersveiligheid aan VBS De Schatkist in Wieze er ook flink op vooruit dankzij de “Kiss & ride-zone”.

 

Zwerfvuil

Zwerfvuil is een echte plaag, niet alleen in Lebbeke maar ook elders. Wij willen allemaal een frisse, nette omgeving. Zwerfvuil is dikwijls de oorzaak van verloedering. 

Onvoorstelbaar wat en wie allerlei voorwerpen wegwerpt.

Het gemeentebestuur en - diensten in samenwerking met de scholen en  verenigingen, trachten de mensen er van te overtuigen hun vuil op de daartoe bestemde plaatsen te deponeren: neem uw lege zakjes, blikjes, papier, karton, flessen,… mee naar huis of deponeer het in de vuilbak als deze in de buurt staat.

Er werd door de gemeente een vuilnisbakkenplan opgemaakt waardoor het duidelijk wordt waar je je vuil kwijt kan. Regelmatig gaan zwerfvuilmeters en -peters op pad om het zwerfvuil te verwijderen. Wij zijn hen daarvoor heel dankbaar. Enkele keren per jaar is er ook een zwerfvuilactie: vrijwilligers gaan op pad om langs de wegen, grachten, paden, pleintjes,… het vuil op te rapen. Dank! Maar dit zou allemaal niet nodig zijn indien we een beetje attent zouden zijn en zelf niets laten rondslingeren. Inmiddels werden 2 mobiele camera’s ingezet: u bent gewaarschuwd!

 

Lokale economie en ondersteuning lokale zelfstandigen

Deze bestuursperiode werd de middenstandsraad omgevormd naar een Gemeentelijke Ondernemersraad (GOR), die middenstand, vrije beroepen, marktkramers en ondernemers in de breedste zin groepeert. De gemeente organiseert, samen met de GOR, sedert deze bestuursperiode een netwerkmoment voor ondernemers in de vorm van een nieuwjaarsreceptie. In 2020 waren daar meer dan 150 ondernemer aanwezig.

De Jules De Buckstraat zal in de toekomst tijdens de zomermaanden deels verkeersvrij worden gemaakt zodat er meer beleving zal zijn in deze drukke horecastraat, een oud N-VA-voorstel.

De lokale economie en zelfstandigen krijgen corona-klappen  en  verdienen onze aandacht. De gemeente en de Gemeentelijke Ondernemersraad (GOR) had een mooi programma klaar dat even in de koelkast belandde.

Andere initiatieven zagen het licht.

In de horeca worden, als coronamaatregel, de terrassen uitgebreid en zal voor 2020 en 2021 geen terrastaks worden aangerekend.

Om het lokaal winkelen te stimuleren werd er met de extra actie “Zomerkommisjes” niet minder dan €10.000 aan kadobons verloot.

 

Finse Piste

De Finse looppiste aan de gemeentelijke sportcampus in de Koning Albertstraat in Lebbeke krijgt nieuwe verlichting. Het gaat om energiezuinige ledlampen. Een aannemer is momenteel al bezig met graafwerken aan de piste. Dat zijn voorbereidingen om de ledverlichting te kunnen realiseren. De verlichting zal branden volgens de straatverlichting in de omgeving. Zo kunnen de lopers ook in de winter zonder problemen gebruik maken van de looppiste. Tot nu toe ging dat in de donkere maanden alleen als ook de verlichting van de atletiekpiste werd aangestoken. Op deze manier hopen wij dat ook niet clubgebonden sporters blijvend de weg naar het sportcentrum vinden.

 

Behoud van adviesraden en inspraak burger

De adviesraden werden hervormd en kreeg hierdoor een nieuwe boost.

Het invoeren van een vragenhalfuurtje tijdens de gemeenteraad moet leiden tot meer burgerparticipatie. Door corona werd dit evenwel nog niet toegepast omdat de vergaderingen vooral digitaal werden gedaan.

Hopelijk mogen we begin 2021 de eerste vragen van burgers ontvangen.

 

Leefbare kernen

Iedereen heeft het al kunnen merken: er wordt hard gewerkt aan de verbetering van onze dorpskernen. Denderbelle is hier een mooi voorbeeld van:

De kern van Denderbelle bevindt zich in een totale metamorfose.

De werken die begin 2019 werden aangevat, in uitvoering van vroeger genomen beslissingen, bevinden zich momenteel in een laatste fase.

De vele rioleringswerken moeten zorgen voor propere beken en minder wateroverlast. Rond de kerktoren kan je tot rust komen op de grote zitbank om nadien te genieten van de nieuw geplaatste horecaterrassen.

Het kruispunt van aan ’t Vat werd in rode beton aangelegd wat voor meer veiligheid zal zorgen. De fietssuggestiestroken zullen zorgen voor trager rijdend verkeer.

Ondertussen werden ook de Eikenveldstraat en Leo Duboisstraat voorzien van een nieuw wegdek waardoor niemand nog last kan hebben van de vele waterplassen dat zich in deze straat bevonden.

 

Transparant bestuur

Tweejaarlijks zal het gemeentebestuur een stand van zaken geven in iedere parochie van de gemeente. De eerste sessie wordt in 2021 voorzien. Hou jullie agenda zeker vrij, want tijdens deze momenten kunnen wij problemen of nieuwe ideeën voor uw wijk bespreken.

 

Financieel beleid

Het maken van een meerjarenplan is steeds een grote en niet te onderschatten oefening. Onze budgetten werden gemaakt naar de noden die nodig zijn voor onze gemeente. En om de nodige realisaties te kunnen doen en de geërfde schuldenberg af te bouwen moet men op zoek gaan naar inkomsten.

Een grote stap dat we hierin hebben gezet is de taxshift waarbij de inkomsten van de gezinsbelasting werden verschoven naar de onroerende voorheffing. Hierdoor zal de gemeente gemiddeld €200.000 minder belastingen innen.

Stap voor stap trachten wij deze belastingsdruk te verminderen.

 

Ons Erfgoed

Onze gemeente heeft een mooi patrimonium aan 29 historische gebouwen, zowel openbare als private. Lebbeke en Wieze tellen élk 13 beschermde erfgoedgebouwen, Denderbelle 3. Naast het materieel erfgoed is er een ruim patrimonium aan immaterieel erfgoed:

Het gemeentehuis werd eind 2019 reeds onder handen genomen, we voorzagen het van een nieuw dak en de ramen aan de achtergevel werden volledig vernieuwd. Een totaalkost van €300.000

Daarnaast zal de gekende 11- juliviering telkens in een andere deelgemeente plaatsvinden. Hierdoor hopen wij iedere Wiezenaar, Bellenaar en Lebbekenaar te betrekken bij dit prachtig Vlaams Feest!

Voor de meiboom in Wieze voorzien wij jaarlijks een budget om de inhuldiging meer kleur te geven.

 

Gemeenschapsleven

Het verenigingsleven beleeft momenteel woelige tijden. Het engagement en sociaal gevoel dat heerst bij de vele Lebbeekse verenigingen wordt momenteel door deze pandemie onder een immense druk gezet. Verenigingen worden gedwongen om hun werking tijdelijk stop te zetten of moeten op zoek gaan naar nieuwe inkomstenbronnen.

Wij dragen hun allemaal een warm hart toe en hebben tijdens deze crisis reeds enkele initiatieven genomen.

Zo kunnen de verenigingen een dossier indienen voor activiteiten die dit jaar niet konden doorgaan en voorzien wij samen met subsidies van Vlaanderen hoe we iedereen hiervan een deel kunnen geven.

De huurprijs van de gemeentelijke lokalen werd voor de rest van het jaar gehalveerd. Op de jaarlijkse subsidies voor jeugd, sport en cultuur gaven wij extra 15% meer. Ook karnaval kon op 15% meer subsidies rekenen en de jeugdbewegingen kregen €10 per kind dat meeging op zomerkamp.

Ook in 2021 kunnen zij op onze N-VA-afdeling rekenen!

 

Polyvalente zaal

Wij doen wat anderen reeds jaren hadden beloofd! De eerste stappen voor de ontwikkeling van een polyvalente zaal werden reeds gezet. Het gebouw zal een dubbel gebruik krijgen waarbij dat tijdens de week het sporten prioritair zal zijn en tijdens de weekends het verenigingsleven de voorkeur heeft.

De locatie die hiervoor onze voorkeur uitdraagt, is de site konkelgoed tussen de piste en het voetbalterrein van de voormalige KSK Lebbeke. Door deze locatie te kiezen, clusteren wij het vrijetijdsgebeuren en kan er tijdens vakantieperiodes ook gebruik van worden gemaakt voor de vele speelpleinwerkingen en sportkampen.

De start van de bouwwerken plannen we voor het jaar 2022.

 

Kwalitatieve residentiele woonzorg (ocmw)

Kom eens langs op de site van het OCMW langs de Flor Hofmanslaan en zie de nieuwe ontwikkelingen ten behoeven van onze oudjes, onze “zilveren schatten”. Het huidige WZC dat eigenlijk nog maar 27 jaar oud is, schiet op een aantal punten te kort: grootte van de kamers, sanitair, doorgangen,… Ook hier werd gezocht naar betaalbare efficiëntie in afwachting van een duurzame en definitieve oplossing in de vorm van een nieuwbouw.

 

Ruimtelijke ordening: beteugelen leegstand

Wij willen duurzaam omgaan met onze natuur en open ruimtes. Wandel eens in drukke straten in het centrum of daarbuiten. Verrassend hoeveel woningen er leeg staan of percelen van één of twee woningen niet ingevuld zijn. Voor ons bestuur geen grote, grootse nieuwe woonprojecten, die natuur en open ruimtes innemen. Wel zoeken naar het invullen van kavels , beteugelen van leegstand (taks op leegstand), sanering van vervallen woningen,… Uiteraard zullen, omwille van de rechtszekerheid, goedgekeurde projecten verder mogen uitgevoerd worden.

 

Speeltuinen landelijk herinrichten

CC De Biekorf werd voorzien van een speellandschap, met een boomhuttoren, glijbaan, klimrek en hindernissenparcours. Daar is gekozen voor een speels ontwerp waarbij creativiteit, natuurlijkheid, veiligheid en kwaliteit centraal staan. Er is gewerkt met milieuvriendelijk en duurzaam materiaal, een meerwaarde op een drukbezochte locatie in het centrum van de gemeente.

Inmiddels zijn de werken gestart aan het Ontmoetingscentrum te Wieze: ook daar wordt een landelijk speelplein ingericht om naar hartenlust te ravotten.

Gemeentelijke speelpleinwerking Zulderkipken krijgt de komende jaren zijn stek op de site van het gemeenschapsonderwijs Konkelgoed. De gemeente mag de terreinen gratis gebruiken. Zulderkipken krijgt zo een aantrekkelijk en avontuurlijk buitenterrein, maar ook binnenruimte in geval van slecht weer. De monitoren, ouders én kinderen waren deze corona-zomer alvast enthousiast.

Foto-album

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is