Een terugblik, vanuit de gemeenteraad, op een ‘vernieuwde’ politiek in 2019.

Op 2 januari 2020, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Gemeenteraad, OCMW


"Met een zicht in vogelvlucht op het eerste jaar gemeenteraad met een ander samengesteld bestuur…", aldus Peter Huyck (Voorzitter gemeente- en OCMW raad).
 
2019… De start van de verandering. Ook de start van vele vernieuwingen…
 
Een nieuwe burgemeester, een nieuw college, een nieuwe voozitter van de gemeenteraad (buiten het college), een nieuwe stijl, een nieuwe stijl om met mekaar om te gaan in de gemeeneraad… en niet in het minst een vernieuwde communicatiestijl in de gemeenteraad waar plaats is voor debat en botsing van meningen.
 
Nadat de ‘nieuwe’ coalitiepartners mekaar reeds een tweetal maanden hebben leren kennen was er begin januari de installatievergadering onder masale belangstelling. Niet enkel de raadszaal was tot aan de nok gevuld maar ook het voorhof en de trap zowel naar beneden als naar boven zat vol familie van de raadsleden, geïnteresseerden, nieuwsgierigen en vele anderen. Blijkbaar stonden er mensen zelfs onderaan de installatie mee te volgen. Wat een start!
 
Tot daar het protocolaire deel dat met veel fierheid door alle ervaren raadsleden maar ook door de politieke neofieten trots gedragen werd. Vanaf 3 januari 2019 zou Lebbeke er politiek helemaal anders uitzien. Nieuwe raadsleden naast de bestaande, maar vooral een nieuw schepencollege waarbij uiteindelijk één schepen met ervaring op de teller de ruggengraat zou kunnen zijn. Toch was vrijwel onmiddellijk duidelijk dat deze onervaren schepenen binnen het college niet alleen enthousiaste verjongingselementen waren,  waarvan sommige met directe- en/of indirecte politieke ervaring, maar allen wel met veel goesting om er in te vliegen en samen met de burgemeester de grote sprong te wagen.
 
Klassiek werden er na de installatievergadeing een heleboel aanstellingen vernieuwd in diverse raden en vergaderingen. In 2019 werden uitendelijk ook heel wat reglementen en retributies voorgelegd aan de gemeenteraad en naast de punten van de dagdagelijkse werking van en voor de gemeente werden ook de meerjarenbegroting voorgesteld ter beoordeling.
 
De maandelijkse gemeenteraad was in 2019 ook een drukbezochte plaats voor de bevolking vanuit de publiekplaatsen, we mochten tijdens zowat alle raadsvergaderingen aankijken tegen volledig gevulde publieksplaatsen. Uitgaande van het feit dat er maandelijks veel weerkerende personen op te merken waren, kan er afgeleid worden dat de vernieuwde stijl van de vergaderingen gesmaakt werd door de bezoekers. De stijl van de vergadering werd onder nieuw voorziterschap dan ook aangepast op vele punten, waaronder: ruimte voor debat, respect voor de spreker, sereen verloop van de debatten, duidelijke afspraken onder de raadsleden, respect voor de plaats van de oppositie, enz…
Op uitzondering van enige incidenten met één specifiek raadslid verliepen alle raadszittingen dan ook geruisloos.
 
In 2019 werden er binnen de gemeenteraad 290 punten besproken. 29 punten hiervan werden ingediend door de oppositiepartijen, die hierdoor meteen goed waren voor 10% van alle behandelde punten. De oppositiepartijen achtte het ook nodig om in een aantal dossiers klachten in te dienen, tegenover de meerderheidspartijen, bij de provinciegouverneur. In deze betrokken dossiers stelden de diensten van de gouverneur vast dat zowat alle klachten ongegrond waren!
 
Met het vernieuwde decreet zijn alle zetelende raadsleden, vanaf 1 januari ook lid van zowel de gemeenteraad als de OCMW-raad. Beide vergaderingen werden sinds 2019 aaneensluitend gehouden. Binnen de OCMW-raad werden in de loop van 2019 80 punten op de agenda geplaatst en behandeld.
 
Alvast uitkijkend naar een fijn politiek 2020.
  
Peter Huyck
Voorzitter gemeente- en OCMW raad.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is