Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 6 januari 2018, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Denderbelle, Gemeenteraad, Lebbeke, Provincie, Wieze

Wet overheidsopdrachten niet nageleefd. Het OCMW van Lebbeke moet haar huiswerk helemaal over doen. De beslissingen rond de bouw van een nieuw OCMW-rusthuis in samenwerking met een private partner zijn geschorst. Oppositiepartij N-VA had klacht ingediend tegen het besluit en krijgt van gouverneur …

Op 29 december 2017, over deze onderwerpen: Federale Parlement, Voorstellen

Sinds eind oktober stelt het dienstenbedrijf SoServices  gedetineerden tewerk als callcentermedewerkers in de gevangenis van Beveren. I.s.m. de overheidsdienst Cellmade (http://www.cellmade.be/) voeren zij markt- of tevredenheidsenquêtes uit. “Een win-win voor alle partijen”, vindt N-VA-Kamerlid …

Op 27 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Lebbeke, Leefmilieu, Voorstellen

Voorzitter, collega’s,  Wij hebben absoluut niets tegen de uitbreiding van KMO, integendeel. KMO geeft werk in eigen streek, stimuleert de economie en brengt geld naar de gemeentekas. Waar we het wel moeilijk mee hebben is de plaats en de manier waarop jullie het uitvoeren. Toen wij indertijd …

Op 23 december 2017, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Denderbelle, Gemeenteraad, Lebbeke, OCMW, Voorstellen, Wieze

N-VA reageert tevreden: privatisering van de OCMW-woonzorg voorlopig van de baan. De OCMW-raadsleden van N-VA dienden eerder al klacht in tegen het voorliggend dossier wegens onzekerheid over ligdagprijs, personeel, onteigening site,  maar ook omwille van belangenvermenging én het uit handen geven …

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Jong N-VA, Lebbeke

Op vrijdag 15 december werd Klaas De Smedt (23) uit Lebbeke verkozen tot nieuwe regiocoördinator van Jong N-VA Dender-Aalst-Oudenaarde. Hij volgt daarmee Sybren Verhoeven uit Geraardsbergen op, die onlangs verkozen werd in het nationaal Dagelijks Bestuur van Jong N-VA. De Smedt is al 7 jaar actief …

Op 18 december 2017, over deze onderwerpen: Gemeenteraad, Jong N-VA, Lebbeke, Lokale economie, Middenstand

In een steeds meer en meer globaliserende wereld mogen we de aandacht voor onze lokale identiteit niet uit het oog verliezen. We kopen meer en meer online en laten op die manier de vele kleine en middelgrote ondernemingen dat ons Vlaanderen rijk is vaak links liggen. Het is belangrijk dat zij niet …