Trouwen waar je wil

Op 23 januari 2018, over deze onderwerpen: Denderbelle, Federale Parlement, Lebbeke, Voorstellen

Goedele Uyttersprot diende een wetsvoorstel in om het huwen buiten de eigen gemeente mogelijk te maken.

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt dat een koppel dat wil trouwen, aangifte moet doen in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten zijn of haar inschrijving heeft in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De huwelijksvoltrekking moet vervolgens plaats vinden in de gemeente of het district waar de aangifte werd gedaan. Het is in België momenteel dus niet mogelijk te kiezen waar je trouwt.

Belgen die in het buitenland verblijven kunnen wél kiezen in welke Belgische gemeente of district zij willen huwen:

  • of in de gemeente/district van de laatste inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van één van de aanstaande echtgenoten,
  • of in de gemeente/district waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van de aanstaande echtgenoten zijn inschrijving heeft op de datum van de opmaak van de akte,
  • of in de geboorteplaats van één van de aanstaande echtgenoten.

Bij ontstentenis hiervan kan de aangifte gebeuren bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel.

Met dit wetsvoorstel wil Goedele nu dezelfde keuze van huwelijksplaats geven aan alle Belgen en niet enkel aan diegenen die in het buitenland verblijven, zodat dit verschil wordt weggewerkt.

Er zijn immers heel wat redenen waarom twee aanstaande echtgenoten een andere gemeente verkiezen om te trouwen. De voorkeur kan bijvoorbeeld uitgaan naar de gemeente waar het koppel elkaar heeft leren kennen of waar ze in de jeugdbeweging zaten.

Als een koppel er dan ook voor kiest om in een andere gemeente te trouwen dan waar ze momenteel wonen, kan dat deze speciale dag nog veel mooier maken!

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is