(N-VA) Denderbelle-Lebbeke-Wieze schrijft geschiedenis!

Lebbeke schreef op 14 oktober geschiedenis.

De politieke- en niet politieke Vlaamse beweging in Lebbeke kent een lange geschiedenis, van het Daensisme , de Volksunie tot de N-VA.

Voor het eerst levert de Vlaams-Nationale partij N-VA een burgemeester en is zij de grootste coalitiepartner !

Het college wordt gevormd door 3 vrouwen en 3 heren, ook dit is nooit gezien.

De gemeenteraad kent ook een sterke verjonging .

 

Raf de Wolf, lijsttrekker ,  valt de eer te beurt om de eerste N-VA burgemeester te worden . Na drie jaar geeft hij de  fakkel door aan CD&V. Hij krijgt een ruim pakket aan bevoegdheden als politie, brandweer, veiligheid, communicatie, openbare werken, technische dienst, kerkhoven , personeel, bevolking,...

Na drie jaar wordt hij 1° schepen, bevoegd voor Ruimtelijke ordening, mobiliteit, patrimonium, informatica, begroting en financiën, voorzitter AGB,…

 

Raf:  “ik wil nadrukkelijk ons bestuur, de kandidaten en uiteraard al onze kiezers danken voor de kans die ons gegeven wordt om Lebbeke op weg te zetten naar de noodzakelijke verandering. Uiteraard ben ik vereerd dit te kunnen doen als eerste N-VA burgemeester van Lebbeke”.

Goedele Uyttersprot, wordt 2° schepen, bevoegd voor een even interessant pakket: sport, jeugd, speelpleinen, onderwijs, middenstand, KMO, lokale economie, middenstand,...

Goedele: “ik ben bijzonder blij met het pakket aan bevoegdheden waarvoor we verantwoordelijk worden. Dit wordt nu de eerstvolgende weken verder uitgewerkt en geconcretiseerd in een beleidsplan, in nauwe samenwerking met ons bestuur”.

 

Analyse en beschouwingen

Na een zeer grote sprong voorwaarts in 2012, toen N-VA , met lijsttrekker Karel Uyttersprot, van 1 naar 8 zetels sprong en 28.4% van de stemmen behaalde, is het resultaat van 2018 bijna status quo.

We haalden juist geteld 51 stemmen minder, een score van 26, 9%, van de stemmen zij het met meer kiesgerechtigden. Deze score levert ons 7 zetels op. Dit is het lot van het kiessysteem..

Op 14.10 was VLD de grootste verliezer in stemmenaantal (-320) .

De kloof tussen VLD en NVA was in 2012 nog 3,6% , nu nog amper 1,7%.

Van vriend en anderen, van kiezers en andere partijen , horen wij in de sociale media en op straat, niets dan lof over de door N-VA gevoerde campagne en over de TEAM -geest .

De N-VA campagne was team-werk.

Dit kwam tot uiting in:

- de tandem van Raf en Goedele. Zij halen, op 15 stemmen na, een gelijke score, wat aangeeft dat de 'tandem' werkt.

- alle kandidaten scoren. Niemand scoort beneden de 300 voorkeurstemmen, dit betekent dat er solidair gekozen werd. Niemand doet beter.

 

Verjonging en vernieuwing

Bij de N-VA verkozenen zit ervaring, vernieuwing en verjonging. Raf , Goedele, An en Karel zaten reeds 6 jaar in de gemeenteraad, Goedele zat naast de GR ook reeds 6 jaar in het OCMW.

Reinout en Bo staan voor verjonging en kunnen rekenen op de steun van de ervaren 'anciens'.

Bij mogelijke opvolging komen Peter, Nele en Evy in de raad, ook zij verdienden hun sporen hetzij in de gemeenteraad, het bedrijfsleven of de administratie.

In dat geval wordt Peter de 'nestor' van de fractie en is Bo, met haar 27 jaar, het jongste N-VA raadslid.

 

N-VA Lebbeke

Met een score van 26,9% van de stemmen haalt N-VA Lebbeke andermaal het beste resultaat binnen de 10 gemeenten  van het arrondissement Dendermonde, gevolgd door N-VA Dendermonde (22,4%), en Buggenhout (22%).

N-VA zit in 6 van de 10 gemeenten uit het arrondissement in de meerderheid, maar alleen in Lebbeke resulteert dit ook in het burgemeesterschap.

 

Karel Uyttersprot

 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
5
De gemiddelde score is