Gemeente Lebbeke bevraagt zijn handelaars.

Op 25 maart 2019, over deze onderwerpen: Bestuurszaken, Gemeenteraad, Lebbeke, Middenstand

Detailhandel is essentieel voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente. 

Als gemeentebestuur streven we dan ook naar een detailhandelsbeleid dat door zoveel mogelijk handelaars wordt gedragen. Om een goed inzicht te krijgen in de wensen en bezorgdheden van lokale handelaars, wordt er samen met de Universiteit Gent en de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen (EROV) een handelaarsenquête opgesteld. De provincie keurde daartoe een subsidie van
€2.000,00 goed. 

De vraag naar deelname aan deze enquête zal de komende dagen worden verspreid, waar - na intekening - een online bevraging wordt gedaan. Ze gaat over een aantal algemene zaken, zoals de handelszaak, het cliënteel, de handelskern, het beleid e.d.m., maar bevat ook vragen ‘op maat’ van onze gemeente. 

Schepen van lokale economie, Goedele Uyttersprot (N-VA): “Ik doe graag een warme oproep aan alle handelaars om deel te nemen. We hopen op een grote respons, zodat er zinvolle, representatieve informatie kan vergaard worden als basis om mee aan de slag te gaan. Deze gegevens zullen immers leiden tot aanbevelingen om het detailhandelsbeleid verder uit te werken.” 

Er is voorzien de enquête af te ronden voor de zomer, zodat de resultaten meegenomen kunnen worden in de meerjarenplanning. De resultaten zullen ook in primeur aan de handelaars worden voorgesteld.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is